هواپیمایی قطر در طول چند سال اخیر توانسته با به کار گیری هواپیماهای مدرن یک گام بلند در صنعت هوانوردی طی کند و در پایین مروری بر تارخچه و مشخصات کامل این شرکت می پردازیم