گواهی نامه بین المللی رانندگی خودرو و موتور

گواهی نامه بین المللی ترجمه ی گواهی نامه ایرانی میباشد .که میتوانید با دریافت این گواهی نامه در سراسر جهان رانندگی نمایید.

انواع گواهینامه بین المللی :

1:گواهی نامه بین المللی رانندگی خودرو یک ساله

با صدور این گواهینامه شما میتوانید  به مدت یک سال با خودرو و موتور  در تمامی کشور ها رانندگی کنید و پس از یک سال برای تمدید باید به آرتا پرواز مراجعه کنید.

2:گواهی نامه بین المللی رانندگی سه ساله:

با صدور این گواهینامه شما میتوانید در تمامی کشور ها رانندگی کنید

مدارک لازم برای اخذ گواهینامه بین المللی :

1: اصل گواهینامه ایرانی

2:کپی یا اصل پاسپورت

3: یک قطعه عکس 4*3

پلاک ترانزیت برای خودروی  سواری:

با اخذ پلاک ترانزیت برای خودرو میتوانید به صورت شخصی با خودروی خود به کل کشور های جهان سفر کنید.

مدارک لازم برای اخذ پلاک ترانزیت برای خودروی سواری:

1:کاپوتاژ (برگه خروج گمرک )

2: برگ سبز یا کارت ماشین

3:پاسپورت

4:وکالتنامه (در صورتی سند خودرو به نام فرد دیگری باشد)

5:دارا بودن گواهینامه رانندگی بین المللی معتبر صادرشده توسط کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران