بلیت مدرکی است که نشان دهنده مجوز فرد برای برای ورود به مکانی یا رویدادی است. این مکان می‌تواند یک سالن تئاتر، باغ وحش، سینما یا موزه باشد و رویداد می‌تواند یک مسابقه‌ی ورزشی یا یک کنسرت باشد.