فرودگاه مهراباد تهران بزگترین فرودگاه ایرا برای پروازهای داخلی میباشد و به همین خاطر بیشترین فروش بلیط هواپیما از این فرودگاه صورت میگیرد