بلیط هواپیما لندن و دیدن بیگ بن بیگ بن که اغلب به ساعت و برج ساعت در لندن اشاره دارد بیگ بن که اغلب به ساعت و برج ساعت در لندن اشاره دارد، نام مستعاری برای ناقوس بزرگ ساعت است. این برج رسما بنام برج الیزابت شناخته شده و در سال 2012 در جشن شصتمین سال سلطنت الیزابت دوم تغییر نام داد.