بلیط مدرکی است که نشان دهنده مجوز فرد برای برای ورود به مکانی یا تماشای رویدادی است. این مکان می‌تواند سالن تئاتر، باغ وحش، سینما یا موزه باشد و یک رویداد می‌تواند مسابقه‌ی ورزشی یا کنسرت باشد.